Het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een opportuniteit en een dubbele uitdaging

Home / Evenementen / Het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een opportuniteit en een dubbele uitdaging
Home / Evenementen / Het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een opportuniteit en een dubbele uitdaging

Het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een opportuniteit en een dubbele uitdaging

De economische en sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat "Het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een opportuniteit en een dubbele uitdaging".
Wanneer 05-06-2014
van 12:00 tot 14:00
Waar Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Debatten van de Raad  

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is hét orgaan voor het sociaaleconomisch overleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De Raad heeft twee verschillende bevoegdheden, waarvan één bestaat uit de opmaak van studies, adviezen en aanbevelingen over aangelegenheden waarvoor het Gewest bevoegd is en die een invloed op het economisch en sociaal leven uitoefenen. In dit kader bieden de Debatten van de Raad  u een plaats om van gedachten te wisselen en om discussies te voeren over thema's die het economisch en sociaal leven van het Brussels Gewest aanbelangen.

Deskundigen met verschillende achtergronden zullen er uiteenzettingen houden, waarna een vragen-antwoordenronde volgt. Zo zullen de wetenschappelijke wereld en de sociale partners standpunten kunnen uitwisselen en zullen de debatten het overleg kunnen voeden en verrijken. 
 
De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat op donderdag 5 juni 2014 van 12 tot 14 u.


Het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels hoofdstedelijk Gewest: een opportuniteit en een dubbele uitdaging.

Muriel Laurent
Economisch analiste, impulse.brussels

Inès de Biolley
Coördinatrice Vrouwelijk ondernemerschap, impulse.brussels

Hoewel vrouwen de helft uitmaken van de beroepsbevolking, zijn er relatief weinig die zich aan het ondernemerschap wagen. Is dit fenomeen eigen aan het Brussels Gewest of aan België ? Wat is de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt ? Welk profiel hebben vrouwen die ondernemen ? In welke sector zijn ze werkzaam ? Welke activiteiten verrichten ze ? Welke inkomsten hebben ze ? Wat zijn hun creatietrajecten ? Welke belemmeringen en hindernissen maken hen het leven moeilijk ?

Op al deze vragen heeft de studie over het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Gewest antwoorden willen geven. Deze analyse is het resultaat van een samenwerking tussen het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Impulse en vormde het uitgangspunt van een aantal gewestelijk initiatieven om het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel te bevorderen. Het Platform « Womeninbusiness » voor vrouwen die ondernemen of een activiteit in Brussel willen opstarten, is hiervan de voornaamste verwezenlijking.

De uiteenzetting van de sterke punten van de studie over het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de recente initiatieven om vrouwen bij het creëren en ontwikkelen van activiteiten in Brussel te ondersteunen, zal worden gevolgd door een debat over mogelijke acties die moeten worden gevoerd om het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Gewest nog meer te stimuleren.

Plaats
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel

Tussen 12 u. en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor ten laatste dinsdag 3 juni per e-mail aan fboudjaoui@ces.irisnet.be in te schrijven.