Urban Europe

Urban Europe

Het gezamenlijke programma Urban Europe helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.


Het gezamenlijke programma Urban Europe
 helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Een samenwerking op verschillende niveaus en tussen alle partners (onderzoeksactoren en eindgebruikers) moet leiden tot technologische oplossingen en nieuwe inzichten over stedelijke bestuurssystemen.

Boven zijn de projecten van Urban Europe interdisciplinair en combineren ze basisonderzoek, toegepast onderzoek en stedelijke innovatie. 

De projecten die voor Urban Europe geselecteerd worden, krijgen geen toelage van de Europese Commissie. De financiering verloopt exclusief via de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussel) en hun specifieke voorschriften. 

 

ERA NET Cofund Smart Urban Future - Projectoproep van 16 december 2015 tot 15 maart 2016

De vierde oproep van JPI Urban Europe, ERA-NET Cofund Smart Urban Future (ENSUF), gesteund door de Europese Commissie binnen het Horizon 2020 programma, werd 16 december 2015 opengesteld.

Voor deze oproep werden drie thema's gedefinieerd:

 • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage

 • New dynamics of public services

 • Inclusive, vibrant and accessible urban communities

De procedure is tweeledig. Eerst moeten de consortia een pre-proposal indienen. Nadien worden ongeveer 50 pre-proposals geselecteerd. De consortia achter deze pre-proposals worden vervolgens uitgenodigd om een full proposal in te dienen. 

De projectoproep mobiliseert ongeveer 24,5 miljoen euro, verspreid over financieringsinstellingen uit 18 deelnemende landen. De Europese Commissie stelt ook nog 5 miljoen euro ter beschikking.

Organisaties van eindgebruikers zoals stedelijke autoriteiten, wijken, handelaars met een economische activiteit verbonden aan de uitdagingen die het onderwerp zijn van Urban Europe, komen in aanmerking voor financiële steun.

Deze organisaties worden onder dezelfde omstandigheden gefinancierd als ondernemingen.

U komt in aanmerking voor een toelage van Urban Europe als uw project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het Urban Europe-programma.

Gemeenten worden niet gefinancierd in het kader van de projectoproepen van het ENSUF programma.

 

Criteria van Innoviris
 • uw organisatie oefent (een deel van) haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • uw organisatie kan een deel van de kosten van het project op zich nemen

 • uw organisatie is haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

Criteria van het Urban Europe-programma
 • Belang van het voorstel voor het onderzoeksthema

 • Kwaliteit van het voorstel

 • Organisatie van het project en bestuur van het consortium

 • Impact van het project

Hoe dient u een aanvraag in? 

De pre-voorstellen moeten worden ingediend via een elektronische tool van het Secretariaat van het FFG-programma voor 15 maart 2016 om 12.00u. Hier vindt u de gebruiksaanwijzing van de elektronische tool. 

Volledige voorstellen moeten op dezelfde manier worden ingediend voor 20 september 2016 om 12.00u. 

 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.


Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimenteel onderzoek Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie                 Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

 

Ook ondernemingen en onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via Urban Europe. Meer weten? Ga dan naar de pagina's Urban Europe -ondernemingen en Urban Europe - onderzoeksinstellingen.

Via Connect kunt u een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw Urban Europe-project. 

 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het programma. In onze toolbox (links bovenaan de pagina) vindt u ook een gedetailleerde fiche over de projectoproep en andere documenten over het programma. 

Tijdens de voorbereiding van uw project kunt u bij ons terecht voor een eerste lezing van uw project, administratief, financieel en juridisch advies.  

 

 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels