Bridge - Strategic platforms

Bridge - Strategic platforms

De actie Bridge financiert via 'strategische platformen' projecten waarbij de nadruk ligt op resultaten in de vorm van toepassingen voor de desbetreffende Brusselse econonomische sector.

Impulse

De actie Bridge financiert via 'strategische platformen' projecten waarbij de nadruk ligt op resultaten in de vorm van toepassingen voor de desbetreffende Brusselse econonomische sector.

Het gaat om gezamenlijke en multidisciplinaire onderzoeksprojecten in domeinen die prioritair zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een socio-economische valorisatie voorzien op korte of middellange termijn.

De geselecteerde thema's worden bepaald door de Brusselse tendenzen in innovatie, de wens om te beantwoorden aan een reële behoefte van de Brusselse socio-economische stakeholders en beschikbaarheid van de onderzoeksgroepen van het Gewest.

Bridge-projecten met een maximale samenwerking tussen een consortium van meerdere onderzoeksgroepen en industriële sector worden sterk aangemoedigd. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers van de Brusselse non-profit of institutionele sector. Het doel van deze interacties is de transfer van technologieën en kennis van de projecten naar het Brusselse industriële weefsel, de non-profit sector en de instutionele context.

 

 

Bridge editie 2017 - Gepersonaliseerde gezondheidszorg en geïntegreerde zorgen

Voor de editie van 2017 focust Bridge op de gezondheids-en welzijnssector. Het thema van de projectoproep is "gepersonaliseerde gezondheidszorg en geïntegreerde zorgen". 

De definitie en de context van het thema vind je in de modaliteiten van het programma. 

 

Je komt in aanmerking voor Bridge als: 

  • Het project moet worden ingediend door een consortium van minstens twee onderzoeksentiteiten (partners) afkomstig uit onafhankelijke onderzoeksinstellingen met minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Ondernemingen uit de socio-economische sector en die effectief wensen samen te werken met de betrokken onderzoeksinstellingen, kunnen een subsidie krijgen volgens de geldende maatregelen (zie modaliteiten van het programma).


Dien je voorstel ten laatste op 2 mei 2017 om 12u in bij Innoviris via een formulier.

!! Wil je een aanvraag indienen? Dan moet je contact opnemen met Innoviris om een vergadering te plannen in maart. Tijdens deze vergadering krijg je de kans om je idee voor te stellen en zal je idee al dan niet goedgekeurd worden. !!

Financiële tegemoetkoming

De financiële steun dekt een periode van minimum twee en maximum drie jaar.


Voorgaande Bridge-projecten

 Klik hier als je meer informatie wenst over de projecten die tijdens de voorgaande edities van het programma werden geselecteerd.

 

Je contactpersonen bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.brussels

** IMAGE DESCRIPTION **

Aiko Gryspeirt

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 27
agryspeirt@innoviris.brussels