Start - Proof of Business

Start - Proof of Business

Start logo

 

Start, een nieuw financieringsinstrument voor business development!

Het nieuwe programma Start is gericht op de technische (proof of concept) en businessvalidatie (proof of business) van je toekomstige projecten en diensten. Het programma biedt je ook de kans om je werkhypothesen voor te leggen aan vakexperten en gevestigde CEO's.

Is je onderneming actief in de ICT, de milieu- of de gezondheidssector of zelfs in de chemische industrie? In welke sector je ook actief bent, dankzij Start kan je een subsidie verkrijgen die tussen 50 en 70 % dekt van het budget voor een werkprogramma van 3 tot 9 maanden.

 

 

Start heeft twee doelstellingen:

  • aantonen dat het ‘businessluik’ aansluit bij de ontwikkeling van een eerste innovatief  product/dienst (proof of business)

  • aantonen dat het product/de dienst goed geïntegreerd is in de globale strategie van het bedrijf, dit met het oog op groei en duurzaamheid (proof of concept) 

 

Heb je onze infosessie gemist? Bekijk dan de verschillende presentaties:

Voorstelling van het programma Start - François Billen, Financial Advisor en verantwoordelijke van het programma

Voorstelling van de activiteiten van Be Angels - Claire Munck, CEO

De tools van Finance.brussels - Mathilde Lévy, Investment Manager

Voorstelling van de activiteiten van French-Connect.com - Stéphanie Sellier, CEO

 

Je komt als bedrijf in aanmerking voor Start als:

  • je project gericht is op de ontwikkeling van een eerste technologisch innovatieve product/dienst

  • je onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je project een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je het stimulerende effect van de subsidie op de uitvoering van het werkprogramma kan verantwoorden

  • je onderneming een deel van de kosten van het project op zich kan nemen

  • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen

Vul het formulier in vóór 14 december om 17u

De jury zal worden georganiseerd in de week van 21 januari 2019. Als je een aanvraag hebt ingediend en je dossier aan de criteria voldoet, zal je na de deadline van de projectoproep een e-mail ontvangen met de exacte datum en het uur. 

De volgende projectoproep zal in februari worden opengesteld. 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

 

Financiële tegemoetkoming

De subsidie dekt 50 tot 70% van een budget van maximum 100.000 euro, voor een periode van 3 tot 9 maanden. De financiële tegemoetkoming is afhankelijk van de grootte van je onderneming. 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

François Billen

Financial Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 28
fbillen[at]innoviris.brussels