Team Up - Academic Research & Industry

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Brusselse programma's / Team Up - Academic Research & Industry
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Brusselse programma's / Team Up - Academic Research & Industry

Team Up - Academic Research & Industry

Via de actie Team UP wil Innoviris de samenwerking en de technologische transfer tussen de academici en ondernemers aanmoedigen.

Team Up Academich research and industry

 

 

Het doel van Team Up is de samenwerking tussen academici en ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanmoedigen. Dit jaarlijkse programma impliceert een actieve deelname van zowel academische onderzoeksgroepen als industriële teams om de kennis te versterken en de transfer van intellectuele eigendom vanuit academisch onderzoek naar de bedrijfswereld te verzekeren. Dit alles met het oog op de ontwikkeling van prototypes die kunnen leiden tot nieuwe zakelijke opportuniteiten. 

Dankzij Team Up verwerven ondernemers kennis die ze zelf missen en kunnen ze nieuwe ontwikkelingen sneller in hun bedrijf integreren. Academici komen op hun beurt in contact met concrete praktijkvoorbeelden waarop ze hun bevindingen kunnen toepassen. 

 

 

 

Heb je het Team Up matchmaking event gemist? Bekijk dan hier de presentatie van de projectoproep.

 

Editie van 2018: Gedistribueerde en gedecentraliseerde systemen

- De kracht van een netwerk

Dankzij de technologische vooruitgang kan wereldwijd een verschuiving van gecentraliseerde systemen naar gedistribueerde en gedecentraliseerde systemen worden waargenomen. Terwijl gecentraliseerde systemen al hun processen op één plaats uitvoeren, verdelen gedistribueerde en gedecentraliseerde systemen de verwerking over een netwerk van (een potentieel groot aantal) knooppunten die met elkaar samenwerken.

Het meest iconische voorbeeld van dergelijke systemen is de blockchain. De blockchain, in 2008 geïntroduceerd door Satoshi Nakamoto in het baanbrekende boekje waarin Bitcoin wordt beschreven, is een gedistribueerd, veilig en betrouwbaar publiek register van activa en transacties. Geen enkele centrale entiteit is eigenaar van of heeft zeggenschap over deze entiteit. Gegevens worden veeleer opgeslagen over een wereldwijd computernetwerk. De blockchain heeft het potentieel om de manier waarop we kopen en verkopen te veranderen, met de overheid samen te werken en de authenticiteit van alles te controleren, van groenten tot eigendomstitels.

De huidige verschuiving naar gedecentraliseerde systemen gaat veel verder dan de blockchain. Veel sectoren naderen of hebben een kantelmoment bereikt waarbij decentrale en gedistribueerde systemen effectief kunnen concurreren op het gebied van functionaliteit en efficiëntie. Zo ondergaat het energielandschap een ingrijpende transformatie en verschuift het van een centrale, koolstofintensieve productie naar een decentrale, milieuvriendelijke productie via zonnepanelen en windturbines. Ook in de IT-sector verdelen vrijwel alle huidige processors het computergebruik over verschillende kernen. Bovendien is deze trend niet alleen technologisch, maar ook maatschappelijk: burgers nemen steeds meer deel aan het besluitvormingsproces, wat leidt tot het idee van een gedecentraliseerde democratie.

Gedistribueerde en gedecentraliseerde systemen kunnen een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van bestaande gecentraliseerde oplossingen. Ze bieden een grotere schaalbaarheid (omdat knooppunten gemakkelijk kunnen worden toegevoegd), een grotere veerkracht (omdat er niet één storingspunt is) en andere toepassingsspecifieke voordelen. Aan de andere kant zijn ze complexer om te beheren, stellen ze beveiligingsproblemen aan de orde en stellen ze andere uitdagingen die we met de Team Up projectoproep van 2018 willen aanpakken.

Elk project dat een vorm van distributie of decentralisatie omvat, is welkom. Het project kan betrekking hebben op het systeem als geheel of op één element van het systeem. De projectoproep beperkt zich niet enkel tot ICT.

 

Ondernemingen kunnen financiële steun krijgen via Team Up als ze aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Bij het project moet minstens één onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of onderzoekscentrum) zijn betrokken met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest EN een bedrijf waarvan de O&O-activiteiten eveneens zijn gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de deelname van meer dan één onderzoeksorganisatie of meer dan één bedrijf is mogelijk)

 • De deelname van meer dan één onderzoeksorganisatie of meer dan één bedrijf is mogelijk. Het evenwicht tussen de inspanningen van de onderzoeksorganisatie(s) en die van het bedrijf (de bedrijven) moet echter 1/3 – 2/3 bedragen

 • Geen van beide type partners (onderzoeksorganisaties/bedrijven) mag meer dan 2/3 van de totale inspanning voor het project leveren.

 • De bedrijven moeten financieel gezond zijn volgens de definitie van de Europese wetgeving (p19, §18)

 • De partners moeten hun verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn nagekomen.

 • De projecten moeten onder het vastgelegde onderwerp van de oproep vallen

 • De resultaten van het project moeten een gunstige impact hebben op de partners in het Brussels Gewest (jobs, expertise, groei, etc.…)

De projectoproep is opengesteld vanaf 4 april 2018. De expressions of interest moeten worden ingediend voor 22 juni 2018, 14.00u.

Er moeten twee papieren versies verzonden worden naar: 

Innoviris
ter attentie van Jonathan Duplicy 
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel

Eén elektronische versie (Word) moet verzonden worden naar funding-request@innoviris.brussels en jduplicy@innoviris.brussels.

Optioneel: indien je ook een Connect-subsidie aanvraagt, moet dit document samen met de expression of interest worden ingediend. 

 

Financieringstype

De financiële steun neemt de vorm aan van een subsidie. Het project moet één tot drie jaar duren.
 

 
Subsidie
(Zeer) kleine onderneming

60%

Middelgrote onderneming

50%

Grote onderneming

40%

Onderzoeksinstellingen

100%

Omdat het opstellen van een goed en volledig voorstel veel tijd en energie vraagt en een hindernis kan vormen voor het indienen van een aanvraag, stelt Innoviris een Connect subsidie ter beschikking om een deel van de kosten te dekken. Deze subsidie bedraagt maximum 7.500 euro per partner (met een bovengrens van 25.000 euro per consortium) en dekt de kosten voor:

 • de personeelskosten van de persoon die het project schrijft

 • indien nodig, de kosten voor het inwinnen van juridisch advies over intellectueel eigendom.

Heb je interesse? Vul het Connect aanvraagformulier in dat als bijlage is toegevoegd aan het formulier voor de expression of interest.

 

Evaluatiecriteria

 • Innovatief karakter van het project

 • Uitmuntendheid van het onderzoeksprogramma, bijdragen die verder gaan dan de state-of-the-art

 • Kwaliteit van het uitvoeringsplan (werkprogramma, methodologie, expertise van de teams, planning)

 • Niveau van de technologische transfer van de academische wereld naar de bedrijfswereld en synergieën tussen de partners

 • Valorisatie van de projectresultaten vanuit zakelijk standpunt

 • Als er aan meerdere projecten een gelijke waardering wordt toegekend, zal de voorkeur worden gegeven aan projecten die ertoe bijdragen een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd (bijv. mobiliteit of werkloosheid)

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Jonathan Duplicy

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 52
jduplicy[at]innoviris.brussels