ACQEAU

ACQUEAU is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster financiert marktgeoriënteerde OOI-samenwerkingsprojecten in het domein van de watertechnologieën.

ACQUEAU is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster bevordert en steunt marktgeoriënteerde OOI-samenwerkingsprojecten in het domein van de watertechnologieën. De projecten zijn gericht op de vermindering van de impact van het waterverbruik op het milieu, een beter beheer van de waterbronnen, het beheer van soms onvoldoende of veroudere infrastructuren en oplossingen voor sociale, financiële en mondiale probelemen in de watersector. De betrokken domeinen zijn erg divers en omvatten bijvoorbeeld de behandeling of de verdeling van water, landbouw, industrie, hergebruik van water of de dieren-en plantenwereld.

De projecten die geselecteerd worden in het kader van de ACQEAU-cluster ontvangen geen toelage maar een label van deze organisatie. De projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsagentschappen (Innoviris voor Brussel) volgens specifieke voorschriften.

U komt in aanmerking als uw project voldoet aan alle toelatingscriteria van het ACQEAU-programma. Bovendien moet elke partner beantwoorden aan de toelatingscriteria van zijn nationaal financieringsagentschap.

Als Brusselse onderneming moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria.

 

Toelatingscriteria van het ACQEAU-programma
  • uw project is opgesteld in het Engels.

  • minstens twee onafhankelijke wettelijke entiteiten uit twee deelnemende landen van het EUREKA-programma moeten bij het project betrokken zijn. De deelname van KMO's en onderzoeksinstellingen wordt aangeraden, maar is niet verplicht.

  • een partner of een land van een consortium mag niet meer dan 70% van het totale budget van het project bijdragen.

  • de leidende deelnemer moet afkomstig zijn uit een land van het EUREKA-programma of uit een land dat bij dit programma betrokken is. 

  • het project moet bijdragen tot de doelstellingen van het Blauwboek van ACQEAU.

 

Toelatingscriteria van Innoviris
  • u oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u kunt aantonen dat u uw deel van het project kunt financieren

  • u bent uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen. 

Dien uw aanvraag in nadat uw project een label heeft ontvangen van het ACQEAU-programma. Dien uw aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape via een formulier of Irisbox.

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subisdie of een terugvorderbaar voorschot.
 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie               Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming wordt de tegemoetkoming verhoogd met 15 %. De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 80 % van het budget.


 

Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor financiële steun via  ACQEAU. Meer weten?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kunt u een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw ACEQEAU-project. 
 

Contact en bijkomende informatie

Wenst u meer informatie over het ACQEAU-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het ACQEAU-programma of ga naar de website van ACQEAU
 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Mathilde Reumaux

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 31
mreumaux@innoviris.be