Urban Europe

Het gezamenlijke programma Urban Europe financiert Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Urban Europe Joint Programming Initiative
Het gezamenlijke programma Urban Europe helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Een samenwerking op verschillende niveaus en tussen alle partners (onderzoeksactoren en eindgebruikers) moet leiden tot technologische oplossingen en nieuwe inzichten over stedelijke bestuurssystemen.

Bovendien zijn de projecten van Urban Europe interdisciplinair en combineren ze basisonderzoek, toegepast onderzoek en stedelijke innovatie.

De projecten die voor Urban Europe geselecteerd worden, krijgen geen toelage van de Europese Commissie. De financiering verloopt exclusief via de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussel) en hun specifieke voorschriften. 

 

ERA-NET COFUND SUSTAINABLE URBANISATION GLOBAL INITIATIVE

 

De Europese Commissie en het consortium van financieringsinstellingen van het JPI Urban Europe initiatief, inclusief Innoviris, zullen een projectoproep openen binnen het programma ERA-NET COFUND Sustainable Urbanisation Global Initiative.

Vanaf december 2016 zal er meer informatie over deze projectoproep op de website van Innoviris beschikbaar zijn. 

Je komt in aanmerking voor een toelage van Urban Europe als je project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het Urban Europe-programma.

Als Brusselse onderneming moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria :

 
Criteria van Innoviris
  • je onderneming oefent (een deel van) haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je kan aantonen dat u uw onderneming een deel van de kosten van het project op zich kan nemen

  • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  is nagekomen.

 
Criteria van het Urban Europe-programma
  • Belang van het voorstel voor het onderzoeksthema

  • Kwaliteit van het voorstel

  • Organisatie van het project en bestuur van het consortium

  • Impact van het project

Hoe dien je een aanvraag in? 

 De projectoproep wordt in december 2016 opengesteld. Vanaf dan vind je hier alle informatie over de procedure en deadlines. 

 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie                  Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming wordt de tegemoetkoming verhoogd met 15 %. De financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 % van het budget. 


Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) en organisaties van eindgebruikers zoals stedelijke autoriteiten, wijken, handelaars met een economische activiteit verbonden aan de uitdagingen die het onderwerp zijn van Urban Europe, komen in aanmerking voor financiële steun. Meer weten? Ga dan naar de pagina's Urban Europe -onderzoeksinstellingen en Urban Europe -Non-profit.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je Urban Europe-project. 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels