BEL-SME

Intraregionale samenwerking tussen Innoviris, IWT en DGO6 voor de financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Belgische ondernemingen.

BEL-SME - projectoproep van 2016

BEL-SMEBEL-SME vindt zijn oorsprong in de vraag van de Ministers voor Wetenschapsbeleid om synergiën te creëren en intra-Belgische samenwerking te bevorderen.

Innoviris, DGO6 van de Waalse overheid en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (vroeger IWT) wilden een duidelijk signaal geven en staken de koppen bij elkaar.

Zo ontstond BEL-SME, een instrument dat Belgische ondernemingen de mogelijkheid geeft een gezamenlijk O&O-project uit te werken. Bovenop de klassieke interventie voor een ontwikkelingsproject, genieten deelnemende KMO's van een verhoging van hun tegemoetkoming met 15%.

Concreet steunt BEL-SME op twee principes:

 • een gezamenlijke projectoproep door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, DGO6 en Innoviris tot trans-regionale O&O-projecten van KMO’s

 • de financieringsinstellingen organiseren een centraal overleg over de financiering van de projecten, maar hanteren hun eigen evaluatie-en financieringscriteria

Hoewel BEL-SME gezamenlijke projecten van KMO's uit verschillende Belgische gewesten steunt en de bundeling van expertise aanmoedigt, is het programma gebaseerd op de bestaande regionale procedures. Dit betekent dat elke partner een werkplan moet indienen bij zijn financieringsinstelling. Een kort 'koepel' formulier  begeleidt het geheel.  Dit formulier focust op de samenwerking tussen de partners en op de samenwerking in het algemeen. 

De projecten zullen worden geëvalueerd door de financieringsinstellingen van de betrokken partners. Zij zullen een gezamenlijke beslissing nemen. 

Om geselecteerd te worden als BEL-SME project moeten de voorstellen:

 • innovatief zijn, gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe of sterk verbeterde technologische producten, processen of diensten (het technische risico zal worden geanalyseerd)

 • resultaten voortbrengen die zijn gericht op een reële valorisatiemogelijkheid

 • afkomstig zijn van minimum 2 KMO's van 2 Belgische gewesten (ook onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen maar enkel als onderaannemer). Alle KMO's moeten deelnemen aan de economische valorisatie van het project.

 • een evenwicht vertonen tussen de verschillende partners

Als onderaanneming wordt aanvaard, moeten de KMO partners minstens 50% van het project uitvoeren.

Om financiële steun te verkrijgen van Innoviris, moeten de partners:

 • (een deel van) hun activiteiten ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • een innovatif experimenteel ontwikkelingsproject voorstellen

 • een project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben om de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • bewijzen dat ze hun eigen deel van het project kunnen financieren

 • hun verplichtingen in het kader van voorgaande steun van het Gewest hebben vervuld

 • aantonen dat ze niet in moeilijkheden zijn conform de geldende Europese wetgeving (pagina 19, punt 18)

De financieringsvoorwaarden van de Waalse en de Vlaamse partners zijn de beschikbaar in de guidelines van de oproep. 


BEL-SME steunt gezamenlijke projecten, maar elke partner moet zijn individueel werkprogramma indienen bij zijn eigen financieringsinstelling. Ook een 'koepel' formulier over de samenwerking en een draft van de consortiumovereenkomst moeten worden ingediend.

 • het gemeenschappelijk formulier dat een algemeen beeld moet geven over het project een de draft van de consortiumovereenkomst moeten ten laatste op woensdag 1 juni 2016 om 12 uur worden verstuurd naar belsme@innoviris.brussels.

 • de Brusselse financieringsaanvragen moeten worden ingediend via het Shape-formulier voor woensdag 8 juni om 12 uur via het e-mailadres belsme@innoviris.brussels. Dit formulier moet ook in een papieren versie worden ingediend (via de post/levering).

Alle documenten (formulieren, guidelines, etc.) vind je in de toolbox links bovenaan deze pagina.

Op de websites van de regionale financieringsprogramma's van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (ex-IWT) en DGO6 vind je bijkomende informatie over de financiering van onze Vlaamse en Waalse partners.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

Financiële tegemoetkoming (maxima) 

 
subsidie
ZKO/KO

45%

MO

35%

GO

25%

Dit basispercentage kan met 15 % worden verhoogd als geen enkel partner voor meer dan 70% van het budget verantwoordelijk is. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 %.

*Grote ondernemingen kunnen enkel aan de projecten deelnemen als hun bijdrage noodzakelijk is om de doelstellingen van het project te bereiken. 


Meer informatie nodig ? 

** IMAGE DESCRIPTION **

Mathilde Reumaux

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 31
mreumaux@innoviris.brussels