Anticipate - Prospective research

Anticipate - Prospective research

Via het programma Anticipate financiert Innoviris projecten van Belgische of buitenlandse academische onderzoekers met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

Via het Anticipate programma financiert Innoviris projecten van academische onderzoekers aan Brusselse onderzoeksinstellingen met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit.

Het programma financiert zowel projecten in de humane als in de exacte wetenschappen. De projecten besteden steeds de nodige aandacht aan valorisatie van het onderzoek, bij voorkeur in samenwerking met een peter-instelling.

 

De thema's van de editie van 2019 worden binnenkort bekendgemaakt. 

 

 

 

Een project komt in aanmerking voor Anticipate als :

 • de onderzoeker(s) in het project bij aanvang van het onderzoek minstens in het bezit is/zijn van een masterdiploma

 • de promotor(en) van het project de titel heeft/hebben van professor, onderzoeksverantwoordelijke of gevestigd onderzoeker aan een Brusselse onderzoeksinstelling

 • de aanvraag wordt ingediend vóór de vooropgestelde deadline vermeld in het aanvraagformulier

 • de aanvraag opgesteld is volgens de vormvereisten (gebruik van het correcte aanvraaggformulier, respect voor het minimum en maximum aantal pagina's, volledigheid, handtekening van alle partners, enzovoort)

 • de aanvragers hebben voldaan aan alle verplichtingen die werden opgelegd in het kader van een vorige toekenning van financiële steun door het Gewest

 • het project niet is begonnen vóór het indienen van de financieringsaanvraag

 • het project aansluit bij één van de thema's die door het Gewest werden gedefinieerd

 • het project een vernieuwende bijdrage levert aan één van deze thema's

Meer weten over de toelatingscriteria van Anticipate? Lees het reglement.
 

Hoe dien je een aanvraag in ?

De selectie gebeurt in 2 stappen.

 • Een expression of interest moet worden ingediend bij Innoviris via het formulier op de website. Raadpleeg vooraf het reglement

 • Innoviris evalueert de expressions of interest. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde expression of interest, kunnen een volledig voorstel indienen via het formulier op de website.

De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om je Tech transfer office of, in het geval van de VUB, je R&D departement te contacteren voor meer inlichtingen.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie die de kosten dekt voor:

 • het salaris van de onderzoeker(s) 

 • de werkingskosten van de onthalende onderzoeksgroep(en) inclusief een beperkt budget voor de promotor(en) en de administratieve kosten van de instelling (verplicht forfaitair bedrag van 10%).

De subsidie wordt toegekend voor een periode van twee jaar. De financieringsperiode kan met twee jaar verlengd worden.


Evaluatie

Het project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten in het domein van je project en door vertegenwoordigers van Innoviris.  

Ze baseren zich hiervoor op de ingediende documenten.

 

 Evaluatiecriteria van de jury:
 • de wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van het project (60%): wetenschappelijke originaliteit, helder programma met duidelijke onderzoeksvragen en meetbare doelstellingen en haalbaarheid van de planning

 • de impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30%): kennis van de situatie op het terrein, bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het Gewest, implementeerbaarheid van de verwachte resultaten en vulgarisatie

 • kwaliteit van het consortium (10%): expertise, complementariteit (in het geval van meerdere onderzoekers), samenwerking met een (para)publieke instelling

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Suzana Koelet

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 80
skoelet@innoviris.brussels