Bridge - Strategic platforms

Bridge - Strategic platforms

Via de actie Bridge financiert Innoviris door middel van 'strategische platformen' projecten die gericht zijn op industriële toepassingen voor Brusselse ondernemingen.

Impulse

De actie Bridge financiert via 'strategische platformen' projecten die gericht zijn op industriële toepassingen voor Brusselse ondernemingen.

Het gaat om gezamenlijke en multidisciplinaire onderzoeksprojecten in domeinen die prioritair zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een economische valorisatie voorzien op korte of middellange termijn.

De sleutelsectoren zijn:

  • Informatie-en communicatietechnologieën (ICT)

  • Life Sciences

  • Milieu

Projecten met een maximale samenwerking tussen een consortium van twee of meerdere onderzoeksgroepen en de Brusselse industriële sector worden sterk aangemoedigd. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers van de Brusselse non-profit of institutionele sector. 

Het doel van deze interacties is de transfer van technologieën en kennis van de projecten naar het Brusselse industriële weefsel, de non-profit sector en de instutionele context.

Bridge werd in 2010 opgericht onder de naam 'strategische platformen', ter ondersteuning van de actie 'impulsprogramma's' die in 2006 werd gelanceerd. De actie is geïnspireerd op het Gewestelijk Innovatieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Je komt in aanmerking voor Bridge als: 

  • je deel uitmaakt van een onderzoeksgroep binnen een onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of collectieve onderzoeksinstelling) met minstens één departement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je onderzoeksgroep een OOI-project heeft dat aansluit bij één van de voorgestelde thema's van de lopende projectoproep

  • je project zal worden uitgevoerd door een consortium van minstens twee onderzoeksgroepen (partners) van onafhankelijke onderzoeksinstellingen met minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • de onderzoeksgroepen genoeg expertise hebben opgebouwd en over complementaire knowhow beschikken in het desbetreffende onderzoeksdomein

  • minstens één Brusselse onderneming haar industriële interesse voor je voorstel laat blijken via een intentiebrief die als bijlage aan je aanvraag wordt toegevoegd. Dit peterschap kan eveneens worden uitgebreid tot de non-profit sector of Brusselse instellingen. 


Dien je expression of interest tot 19 februari 2016 tot 14.00u via een formulier

Naast de template van de expression of interest, bevat dit document eveneens een gedetailleerd reglement van de actie (filosofie, evaluatieproces, toelatingscriteria, defintie van het thema, etc.).

Financieringstype

Om de samenwerking tussen onderzoeksgroepen, Brusselse ondernemingen en instellingen te stimuleren, worden Bridge - projecten voor 100% gefinancierd. De subsidie wordt toegekend aan de onderzoeksgroep die coördinator is van het consortium die op haar beurt het budget verdeelt onder alle academische partners die deelnemen aan het project. 

De financiële steun dekt een periode van drie jaar, hernieuwbaar voor maximum drie jaar. 


Bridge 2015

De zesde editie van Bridge heeft als thema "energetische autonomie".

Om het platform voor te bereiden heeft Innoviris verschillende Brusselse sectorale en academische stakeholders geraadpleegd om de thema's te selecteren die het meest van belang zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij werd rekening gehouden met: 

  • de beschikbare academische expertise

  • het voordeel dat de ondernemingen, non-profit sector en Brusselse instellingen zouden kunnen halen uit de onderzoeksresultaten

Uiteindelijk werd het specifieke thema "Energy harvesting, storage and management at device and micro grid levels" geselecteerd.

In het formulier van de expression of interest vindt u eveneens de defintie van het thema en de context.  


Voorgaande Bridge-projecten

 Klik hier als je meer informatie wenst over de projecten die tijdens de voorgaande edities van het programma werden geselecteerd.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Julie Verstraeten

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 70
jverstraeten@innoviris.brussels