AAL - Ambiant Assisted Living

AAL - Ambiant Assisted Living

Het Ambient Assisted Living (AAL) - programma financiert projecten die de zelfstandigheid van oudere mensen via ICT-toepassingen en diensten op afstand verhoogt. Op die manier kunnen ze langer thuis blijven wonen.

AALHet Ambient Assisted Living (AAL)-programma is gericht op de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd op informatie-en communicatietechnologieën (ICT) ten voordele van ouderen.

Het programma verhoogt de zelfstandigheid van oudere mensen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.  De bedoeling is de levenskwaliteit van ouderen te verhogen via ICT en diensten op afstand, inclusief diensten die  hen  helpen om de nodige zelfstandigheid, onafhankelijkheid en waardigheid te behouden. 

Het gaat niet enkel om maatschappelijke uitdagingen maar ook om het creëren van opportuniteiten voor de gezondheidssystemen, de industrie en de Europese economie.

De geselecteerde projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Europese Commissie. Het AAL-initiatief telt 22 landen. De partnerships voor de projecten worden opgesteld tussen de actoren van de deelnemende landen. Voor meer informatie over de deelnemende landen van het AAL-initiatief, klik hier.

Alle consortia die bestaan uit minstens 3 aparte organisaties uit 3 verschillende AAL-partnerlanden, kunnen een project indienen. De consortia moeten minstens bestaan uit een businesspartner, een KMO (die eventueel ook de business partner is) en een ‘end-user’ organisatie. Deze organisatie kan ook proactief deelnemen aan de uitvoering van het project. Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) kunnen deelnemen aan AAL-projecten.

De AAL-projecten moeten een haalbaar en degelijk businessplan voorleggen en de resultaten twee jaar na het einde van het project gecommercialiseerd worden. Elke partner mag maximum 70 % van de projectkosten op zich nemen. 

De projecten moeten beantwoorden aan de toelatingscriteria en de algemene voorwaarden van het AAL-programma

  • Het Consortium moet samengesteld zijn uit minstens drie eintiteiten uit drie verschillende landen die aan de oproep deelnemen

  • Het Consortium moet een grote onderneming, een KMO en een organisatie voor eindgebruikers

  • Grootte van het Consortium: 3 - 10 partners

  • Duur van het project: 12-36 maanden

Meer informatie nodig? Raadpleeg de website van AAL voor de guide of applicants, de call text en het formulier 'template B'.

Om ook door Innoviris te worden gefinancierd, moeten de projecten eveneens beantwoorden aan de toelatingscriteria van Innoviris.

Als Brussels onderzoekscentrum moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria:

  • u oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u bent uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

De voorstellen moeten worden ingediend via het AAL-platform.

Om ook door Innoviris gefinancierd te worden, moeten de projecten gelijktijdig met de sluiting van de Europese oproep een aanvraag indienen bij Innoviris via een formulier.

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

De subsidie dekt 100% van de kosten.


Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via het AAL-programma. Wilt u meer weten over de financieringsvoorwaarden van dit programma ? Klik dan hier voor meer informatie.

End-user organisaties die actief zijn in het domein 'active ageing' kunnen deelnemen aan het AAL-project. Ze moeten aantonen dat de resultaten van het project gevaloriseerd kunnen worden in Brussel. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie. 

Via Connect kunt u een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw AAL-project.

 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels