Urban Europe

Het gezamenlijke programma Urban Europe financiert Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Urban Europe logo
Het gezamenlijke programma Urban Europe
 helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Een samenwerking op verschillende niveaus en tussen alle partners (onderzoeksactoren en eindgebruikers) moet leiden tot technologische oplossingen en nieuwe inzichten over stedelijke bestuurssystemen.

Bovendien zijn de projecten van Urban Europe interdisciplinair en combineren ze basisonderzoek, toegepast onderzoek en stedelijke innovatie. 

ERA-NET COFUND SUSTAINABLE URBANISATION GLOBAL INITIATIVE

De Europese Commissie en het consortium van financieringsinstellingen van het JPI Urban Europe initiatief, inclusief Innoviris, zullen een projectoproep openen binnen het programma ERA-NET COFUND Sustainable Urbanisation Global Initiative.

Vanaf december 2016 zal er meer informatie over deze projectoproep op de website van Innoviris beschikbaar zijn. 

Je komt in aanmerking voor een toelage van Urban Europe als uw project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het Urban Europe-programma.

Als Brusselse onderzoeksinstelling moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria :
 

Criteria van Innoviris
  • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

 
Criteria van het Urban Europe-programma
  • Belang van het voorstel voor het onderzoeksthema

  • Kwaliteit van het voorstel

  • Organisatie van het project en bestuur van het consortium

  • Impact van het project

Hoe dien je een aanvraag in? 

De projectoproep wordt in december 2016 opengesteld. Vanaf dan vind je hier alle informatie over de procedure en deadlines. 


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

De kosten van het project worden voor een onderzoekscentrum voor 100% gedekt door de toelage.


Ook ondernemingen en non-profit organisaties, komen in aanmerking voor financiële steun. Meer weten? Ga dan naar de pagina's Urban Europe -ondernemingen en Urban Europe - non-profit. 

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw Urban Europe-project. 

 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het programma. In onze toolbox (links bovenaan de pagina) vind je ook een gedetailleerde fiche over de projectoproep en andere documenten over het programma. 

Tijdens de voorbereiding van uw project kan je bij ons terecht voor een eerste lezing van uw project, administratief, financieel en juridisch advies.  

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels