Brain-be - Oproep voor voorstellen 2015 "Netwerkprojecten"

Home / Inhoud homepage / News / Geschiedenis / Brain-be - Oproep voor voorstellen 2015 "Netwerkprojecten"
Home / Inhoud homepage / News / Geschiedenis / Brain-be - Oproep voor voorstellen 2015 "Netwerkprojecten"

Brain-be - Oproep voor voorstellen 2015 "Netwerkprojecten"

Brain-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) heeft een oproep voor voorstellen van netwerkprojecten gelanceerd voor drie van de 6 pijlers van het programma: pijler 1 - Ecosystemen, biodiversiteit en evolutie, pijler 4 - Strategieën van de federale overheid, pijler 6 - Collectiebeheer.

Brain.be - Oproep voor voorstellen 2015 - Netwerkprojecten

BRAIN-be is de eerste fase (2012-2017) van een regelmatig terugkerend kaderprogramma dat toelaat om, dankzij de financiering van onderzoeksprojecten die steunen op wetenschappelijke excellentie en die Europees en internationaal zijn verankerd, zowel bij te dragen tot de kennisbehoeften van de federale departementen als het wetenschappelijk vermogen van de Federale Wetenschappelijke Instellingen te ondersteunen.

Het kaderprogramma BRAIN-be is opgebouwd rond 6 thematische assen en staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België.

Het kaderprogramma steunt met een totaal onderzoeksbudget van 117 miljoen euro, op financiering van twee soorten onderzoeksprojecten:

 • netwerkprojecten (van vier jaar met een mogelijkheid van projecten van twee jaar)

 • pioniersprojecten van maximum twee jaar

Brain-be heeft net een nieuwe oproep voor voorstellen van netwerkprojecten gelanceerd voor drie van de zes pijlers van het programma. De pijlers bevatten volgende thema's:

 • Inzicht verwerven in de vitale rol die biodiversiteit speelt bij het gezond houden van mariene ecosystemen          

 • Nieuwe kennis vergaren om problemen aan te pakken die zich manifesteren op het raakvlak tussen gezondheid en biodiversiteit 

 • De impact nagaan van menselijke productie- en consumptiepatronen op de gezondheid van ecosystemen in sub-Saharaans Afrika

 • Aanpassing en innovatie van de federale administratie        

 • Non take-up van de federale voorzieningen

 • Aanpassingen van de federale beleidsvoeringen in het licht van bepaalde kernproblematieken

 • Nieuwe digitale collecties en data

 • Duurzame conservatie en restauratie van materiële collecties

 

Deadline

 • Expressions of interest: 2 februari 2015 om middernacht

 • Onderzoeksvoorstellen: 25 februari 2015 om 12.00u

 

Meer informatie nodig ? 

In de kantoren van het federale wetenschapsbeleid (Belspo)  (Louizalaan 231, 1050 Brussel) zullen verschillende infosessies worden georganiseerd:

 • Pijler 1 - Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
  2 december : 9.30 - 12.00

 • Pijler 4 - Strategieën van de federale overheid
  5 december : 9.30 - 12.00

 • Pijler 6 - Collectiebeheer
  2 december : 14.00 - 16.30

 • Pioniersprojecten
  5 december : 14.00 - 16.30

 

Contact:

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Brain.Be - Belspo : 

BRAIN-be@belspo.be
+32 (0)2 238 36 12