Vooraankondiging ERA-MIN Joint Call 2018: Raw materials for the sustainable development and the circular economy

Home / Inhoud homepage / News / Vooraankondiging ERA-MIN Joint Call 2018: Raw materials for the sustainable development and the circular economy
Home / Inhoud homepage / News / Vooraankondiging ERA-MIN Joint Call 2018: Raw materials for the sustainable development and the circular economy

Vooraankondiging ERA-MIN Joint Call 2018: Raw materials for the sustainable development and the circular economy

De scope van de gezamenlijke oproep 2018 is behoeftegericht onderzoek naar alle aspecten van de levenscyclus van niet-energetische en niet-agrarische grondstoffen, zowel voor primaire als secundaire grondstoffen. Dit zijn de thema’s: Aanvoer van grondstoffen uit exploratie en ontginning, Design, Verwerking, Productie en Herfabricage, Recycleren en hergebruiken van End-of-Life Producten, Transversale onderwerpen.

Innoviris nodigt geïnteresseerde stakeholders uit om deel te nemen aan ERA-MIN Joint Call 2018

Vooraankondiging ERA-MIN Joint Call 2018 Raw materials for the sustainable development and the circular economy

Belangrijke data

  • 31 oktober 2018 – Lancering projectoproep

  • 31 januari 2019 – Sluiting projectoproep

  • 14 mei 2019 – Mededeling resultaten projectoproep

  • 1 november 2019 – Uiterste startdatum projecten

De documenten voor de projectoproep zullen te vinden zijn op www.era-min.eu/call en via de website van Innoviris.

Projectoproep 2018: onderwerpen en scope

De scope van de gezamenlijke oproep 2018 is behoeftegericht onderzoek naar alle aspecten van de levenscyclus van niet-energetische en niet-agrarische grondstoffen, zowel voor primaire als secundaire grondstoffen. Dit zijn de thema’s:

1. Aanvoer van grondstoffen uit exploratie en ontginning

2. Design

3. Verwerking, Productie en Herfabricage

4. Recycleren en hergebruiken van End-of-Life Producten

5. Transversale onderwerpen Voorstellen voor thema 5 dienen niet-technologische innovaties voor te stellen rond: Nieuwe businessmodellen, Verbetering van methoden of data voor milieu-impactassessment, Sociale aanvaarding en vertrouwen/publieke perceptie van grondstoffen.  

Wie kan deelnemen?

Alle stakeholders uit de grondstoffenwaardeketen, met inbegrip van academische instellingen, industrie, ngo’s, overheidsinstellingen en burgerinitiatieven die voldoen aan de voorwaarden.

  • Aanvragers die geen financiering vragen mogen partners van het consortium zijn op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze voldoende fondsen hebben om hun eigen kosten te dekken. 

  • Ieder consortium moet bestaan uit ten minste drie onafhankelijke juridische entiteiten die in aanmerking komen om financiering te ontvangen van de financieringsinstellingen en bestaan uit ten minste twee verschillende landen waarvan ten minste één een EU-lidstaat of een EU-geassocieerd land is.

  • De coördinator van het consortium moet in aanmerking komen voor financiering en gevestigd zijn in een land of regio opgenomen in de projectoproep.

Aanvragers zijn verplicht om bij hun nationale/regionale contactpunt na te vragen wat de relevante nationale/regionale regelgeving is. Voor Brusselse actoren treedt Innoviris op als regionale financieringsinstelling.

Deelnemende landen en regio’s

De deelnemende financieringsorganisaties (ministeries, financieringsinstellingen, regio’s) zijn niet de enige partners van ERA-MIN 2, ook andere landen en regio’s die hun financieringsprogramma’s willen afstemmen op ERA-MIN 2 kunnen deelnemen. De geüpdatete lijst met deelnemende landen/regio’s wordt in september 2018 bekendgemaakt. Dit zijn de landen/regio’s die deelnemen aan de gezamenlijke projectoproep ERA-MIN 2018:

EU-landen/regio’s: België-Vlaanderen; België - Brussels Hoofdstedelijk Gewest; België -Wallonië (te bevestigen); Finland; Frankrijk; Duitsland (te bevestigen); Italië-Calabria (te bevestigen); Ierland; Polen; Portugal (te bevestigen); Roemenië; Slovakije; Slovenië; Spanje (te bevestigen); Spanje - Castilla y León; Zweden

EU-geassocieerd land: Turkije

Niet-EU-landen: Brazilië, Chili en Zuid-Afrika  

Over ERA-MIN 2

ERA-MIN 2 is een pan-Europees, globaal, innovatief en flexibel netwerk van 21 publieke financieringsinstellingen voor onderzoek en innovatie uit EU-landen en –regio’s en andere landen dat streeft naar de ontwikkeling van de niet-energetische en niet-agrarische grondstoffensector: metaal, bouw en industriële mineralen.