Anticipate

Anticipate

Full proposals
Wanneer 27-03-2017 10:25 tot
19-05-2017 12:00

Zin om het Brussel van de toekomst vorm te geven? 

Ben je een onderzoeker in exacte of humane wetenschappen? Heb je vernieuwende ideeën voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Neem dan deel aan de projectoproep van Anticipate - Prospective Research 2017.

Via het Anticipate programma financiert Innoviris projecten van academische onderzoekers aan Brusselse onderzoeksinstellingen met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit en besteden de nodige aandacht aan maatschappelijke valorisatie.

 

Wat zijn de thema's van 2017?

Voor de projectoproep van 2017 werden er drie prioritaire thema's geselecteerd:

  • Maatschappelijke participatie en burgerschap. Hoe kan het menselijk en cultureel kapitaal van burgers met diverse culturele en sociale achtergronden worden ingezet ter bevordering van participatie, solidariteit en interactie in en tussen sociale groepen? Hoe kunnen met name jongeren rekening houdend met hun grote diversiteit op een innovatieve manier worden aangemoedigd tot samenlevingsparticipatie? Hoe kunnen ze beter betrokken worden bij besluitvormingsprocessen en maatschappelijke beslissingen die leiden tot sociale verandering en innovatie?

  • Gezondheid en leefmilieu. Hoe verhouden omgevingsfactoren zich tot de ontwikkeling van ziektes/onbehagen met inbegrip van problemen zoals verslavings- en stressfenomenen? Hoe kunnen we biomonitoringtools (diagnoses, sensoren, applicaties, enz.) inzetten voor de detectie van nefaste emissies, de monitoring van de kwaliteit van lucht en water, de zuivering van de binnen- en buitenlucht, de verbetering van de geluidsomgeving, …? Welke strategieën kunnen we toepassen of ontwikkelen voor het beheer van gezondheid-gerelateerde leefmilieurisico's?

  • Kringloopeconomie. Welk beeld hebben de verschillende Brusselse doelgroepen vandaag van de verschillende economische modellen en verbruiksmodi die aan de kringloopeconomie gekoppeld zijn?  Welke zijn de remmen en motivationele drijfveren vanuit het standpunt van de Brusselse gezinnen om naar deze nieuwe consumptiemodi te evolueren? Hoe kan er voor een evenwicht gezorgd worden tussen de behoeften van de gezinnen aan gebruikscomfort en de te vervullen eisen voor meer circulariteit?

 

Hoe dien je een aanvraag in?

De selectie gebeurt in 2 stappen.

  • Een expression of interest moet ten laatste op 3 maart 2017 om 12u worden ingediend bij Innoviris via een formulier. Raadpleeg vooraf het reglement. 

  • Innoviris evalueert de expressions of interest. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde expression of interest, kunnen een volledig voorstel indienen via een formulier dat in deze tweede fase beschikbaar zal zijn op onze website. Het volledige voorstel moet worden ingediend voor 19 mei 2017

    Alle documenten die nodig zijn om je aanvraag in te dienen, vind je in de toolbox van de algemene Anticipate-pagina

     

De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om je Tech Transfer Office (en R&D departement voor de VUB) te contacteren voor meer inlichtingen.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Suzana Koelet

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 80
skoelet@innoviris.brussels

 

 

 

gearchiveerd onder: