Oproep België - Zwitserland - Luxemburg voor het EUREKA-netwerk

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Oproep België - Zwitserland - Luxemburg voor het EUREKA-netwerk
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Oproep België - Zwitserland - Luxemburg voor het EUREKA-netwerk

Oproep België - Zwitserland - Luxemburg voor het EUREKA-netwerk

Wanneer 21-12-2015 09:00 tot
13-05-2016 17:00

In het kader van een samenwerkingsakkoord tussen België, Zwitserland en Luxemburg (deelnemers van het EUREKA-netwerk) moedigen de Belgische, Zwitserse en Luxemburgse financieringsagentschappen projecten in toegepast onderzoek of ontwikkeling aan van minstens twee entiteiten die afkomstig zijn uit minstens twee van deze drie landen.

Om die reden wordt er een projectoproep gelanceerd om de Belgisch, Zwitserse en Luxemburgse samenwerking te bevorderen. 

De oproep staat open voor alle technologische thema's en wordt georganiseerd in twee fases. Projectvoorstellen moeten worden ingediend vóór 13 mei 2016. De toegelaten voorstellen worden georiënteerd naar het financieringsinstrument dat het best aan hun situatie beantwoordt. De consortia worden nadien gevraagd om een volledig voorstel in te dienen. 

De projecten die worden verwacht in 2016

  • marktgerichte OOI met minstens twee onafhankelijke partners (waarvan minstens één onderneming) afkomstig uit twee deelnemende landen

  • de samenwerking moet effectief en evenwichtig zijn en een toegevoegde waarde creëeren voor beide partners

  • technologische projecten met een maatschappelijk doel (niet militair) 

De voorstellen moeten gelijktijdig bij elk betrokken financieringsagentschap worden ingediend via een formulier. Vervolgens worden ze gezamenlijk door de agentschappen geëvalueerd alvorens ze geheroriënteerd worden voor fase twee. 

Financiële steun

De projecten die tijdens fase twee worden geselecteerd, worden gefinancierd volgens de voorschriften van het gekozen financieringsinstrument en de nationale en/of regionale toelatingscriteria. 

Hebt u meer informatie nodig? Raadpleeg de tekst van de oproep met de toelatingscriteria en de contactgegevens van de betrokken financieringsagentschappen. 

 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Mathilde Reumaux

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 31
mreumaux@innoviris.brussels