Innovinterview

Home / InnovInterview
Home / InnovInterview

Innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein. Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening op de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector.

innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein.
Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening op de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector. 

 

Oktober 2016: Fadila Laanan, Brussels Staatssecretaris voor Wetenschappelijk OnderzoekFadila Laanan

Wat is het doel van de projectoproep Science Mundi? 

Er zijn meer dan 11 000 onderzoekers actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en veel studies tonen aan dat de vraag naar werknemers in de OOI-sector alleen maar zal toenemen. De sensibilisering van jongeren voor wetenschappelijke en technologische carrières is dus van groot belang.

Sinds 2011 doet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er alles aan om bij jongeren via microprojecten de interesse voor wetenschappen op te wekken. Zo hebben we de afgelopen vijf jaar meer dan 340 projecten gesteund voor een totaal bedrag van 5,8 miljoen euro. De thema’s die in deze projecten aan bod komen, zijn gevarieerd: chemie, duurzame energie voor iedereen, water, de bodem of de zoektocht naar onze origine.

De projectoproep Science Mundi wil het universele, internationale en gezamenlijke karakter van wetenschappen en wetenschappelijke kennis benadrukken en dit om ons op grote schaal na te laten denken over het belang en de rijkdom van de diversiteit en de openheid naar de ander.

Met Science Mundi hanteren we een nieuwe benadering van wetenschapssensibilisering die de invloed van wetenschappelijke vooruitgang op grote mondiale uitdagingen verbindt met de evolutie van de menselijke samenleving.
 

Waarom is deze projectoproep zo belangrijk ? 

De huidige context stelt de samenleving en de sociale cohesie in ons Gewest en onze wijken op de proef. In die zin is de sensibilisering van jongeren voor wetenschappen een instrument om het menselijk kapitaal en de maatschappelijke vooruitgang te versterken.

Het is echter meer dan dat. Wetenschapssensibilisering is een uitstekende manier om jongeren van diverse herkomst met elkaar kennis te laten maken, samen te laten leven en verschillende leuke, educatieve wetenschappelijke activiteiten te laten uitoefenen.

Via Science Mundi willen we jongeren bewustmaken dat de kennis waarover we vandaag beschikken, het resultaat is van een geschiedenis die vele eeuwen en beschavingen heeft doorlopen. Dat onze kijk op de wereld een mengelmoes is van ideeën die we hebben ontleend uit alle grote beschavingen. Met Science Mundi gaan we in tegen iedereen die verschillende culturen en beschavingen tegen elkaar probeert op te zetten.

Eén van de toelatingsvoorwaarden is “gratis deelname aan de actie voor het publiek”. Speelt de toegankelijkheid voor iedereen een belangrijke rol in deze actie? 

Science Mundi

Net zoals bij al andere sensibiliseringsacties die we ondersteunen, spelen gelijkheid van kansen en de sensibilisering van kansarme jongeren een belangrijke rol. 

Het Gewest wordt immers sterk getroffen door wat we de “Brusselse paradox” noemen. Brussel zorgt voor veel economische groei (20% van het Belgische BBP voor 10% van de inwoners van België) en zorgt voor veel tewerkstelling. Brusselaars kunnen echter nauwelijks een functie vinden die strookt met hun competenties.

Rekening houdend met deze situatie, lijkt het me  niet meer dan logisch om te investeren in een publiek dat minder kansen krijgt, via gratis activiteiten die de interesse voor wetenschappen aanwakkert en de kennis van onze jongeren versterkt in disciplines die kwaliteitsvolle jobs garanderen. 

Kunt u voorbeelden geven van projecten die u persoonlijk raken en uitleggen in welke zin deze projecten bijdragen aan de sensibilisering van jongeren voor wetenschappen en de promotie van het “samen-leven”?

De projectoproep Science Mundi is een groot succes. De jury heeft uit 33 voorstellen 16 projecten geselecteerd op basis van criteria zoals wetenschappelijke kwaliteit, pedagogische aanpak en impact op het doelpubliek. De concurrentie was groot! Alle geselecteerde projecten zijn van een grote kwaliteit.

Als ik toch concrete voorbeelden moet geven, kies ik voor twee projecten die me zijn opgevallen door hun relevantie met betrekking tot de doelstellingen van Science Mundi. Zo combineert het project “Dixit Algorizmi, op ontdekking naar de Arabische wetenschappen” van de ULB een reizende expositie, een toneelstuk en een conferentie die het wetenschappelijk erfgoed van de Grieken, Perzen, Egyptenaren en Mesopotamiërs onder de aandacht brengt. Het project « Rhazes en Vesalius, dezelfde strijd » combineert een vaste en een reizende tentoonstelling waarbij er een comparatieve analyse wordt gemaakt van de bijdrage tot de evolutie van de wetenschappen en de medische inzichten van de Perzische arts Rhazes en de Brusselse geneesheer Vesalius.
 

Hoe zal het Gewest de geselecteerde projecten ondersteunen ? 

Elk geselecteerd project ontvangt een maximum bedrag van 10 000 euro. Wanneer verschillende organisaties samenwerken aan één project, kunnen ze tot 7000 euro extra ontvangen. Het totaal budget van Science Mundi bedraag meer dan 200 000 euro.

Maar het Gewest wil ook meer doen dan financiële steun aanbieden. De afdeling Communicatie en Sensibilisering van Innoviris werd recent uitgebreid en zal de Science Mundi projecten opvolgen en een communicatiecampagne lanceren om de resultaten van de actie in de kijker te zetten.