Co-create - Urban Resilience

Home / Financiële steun aan de non-profit sector / Co-create - Urban Resilience
Home / Financiële steun aan de non-profit sector / Co-create - Urban Resilience

Co-create - Urban Resilience

Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen.

Co-create

 

 

 

Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom is de actie gericht op projecten in toegepast onderzoek en innovatie die aansluiten bij de dynamiek en interactie van co-creatie. 

De projecten worden uitgevoerd in 'living labs', die door onderzoekers, economische actoren en verenigingen worden opgericht en waarin ze samenwerken met de eindgebruikers van de projectresultaten. 

 

 

 

 

Infosessie van 15 november 2016

Heb je ons evenement gemist? Was je aanwezig en wil je de verschillende documenten raadplegen? 

 

Editie 2017 - tweede fase nog lopende

De actie Co-create voor stedelijke veerkracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2015 heeft Innoviris de nieuwe actie Co-create opgericht. De eerste editie van de actie  had als thema “duurzame voedingssystemen”. Op basis van deze eerste ervaring heeft Innoviris in 2016 beslist het kader van de actie te herzien en een nieuwe versie van het Co-create programma te lanceren met een focus op stedelijke veerkracht.

Sindsdien lanceert Innoviris elk jaar een Co-create projectoproep voor stedelijke veerkracht. 

De Co-create actie steunt op 3 pijlers : 

 • participatief onderzoek

 • sociale innovatie

 • voor een stedelijke veerkracht

De selectieprocedure van de projecten omvat twee fasen:  een project outline en een finaal dossier. De eerste fase werd afgesloten op 2 februari 2017. De projecten die werden geselecteerd, moeten hun finaal dossier ten laatste indienen op 16 augustus 2017 (projecten met universitaire partner) of 31 augustus 2017 (projecten zonder universitaire partner).


De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris zijn :

Zelfstandigen die niet verbonden zijn aan één van bovenstaande juridische entiteiten, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel als onderaannemer deelnemen aan een project. 

Het project moet worden geleid door een Brusselse entiteit (onafhankelijke entiteit) of een consortium van Brusselse entiteiten. Voor projecten die door een consortium worden uitgevoerd, moet een coördinator worden aangesteld. Deze coördinator is de belangrijkste contactpersoon voor de interne coördinatie van het project.

 

De projectoproep is opengesteld vanaf 15 november. Je vindt alle informatie in de toolbox links bovenaan op deze pagina. 

De selectieprocedure van de projecten omvat twee fasen:  een project outline en een finaal dossier. De eerste fase werd afgesloten op 2 februari 2017. De projecten die werden geselecteerd, moeten hun finaal dossier ten laatste indienen op 16 augustus 2017 (projecten met universitaire partner) of 31 augustus 2017 (projecten zonder universitaire partner).


Financieringstype en financiële tegemoetkoming (maxima)

Je kan op drie mogelijke manieren worden gefinancierd afhankelijk van uw situatie en die van je partners:

 1. Je bent een vzw zonder economische activiteit (je hebt geen omzet als resultaat van diensten of goederen die je aanbiedt). In dit geval komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 100% voor uw project.

 2. Je bent een vzw met stipte economische activiteiten. Deze economische activiteiten kunnen dus geen deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit geaffecteerd door deze economische activiteiten niet meer dan 20% mag bedragen van de jaarlijkse algemene capaciteit van de organisatie (materiaal, uitrusting, personeel en vast kapitaal). Om dit te evalueren zal Innoviris zich baseren op een analyse van de boekhouding of op de omzet (verkoop, prestaties en dergelijke) die lager moet zijn dan 20% van de som van de totale producten (inclusief bijdragen, giften, nalatenschap en subsidies).

  In dit geval kan Innoviris een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het project.

 3. Je bent een vzw met regelmatige economische activiteiten (de jaarlijkse capaciteit die wordt geaffecteerd door economische activiteiten bedraagt meer dan 20% van de jaarlijkse algemene capaciteit, zie punt 2 voor de evaluatie van dit criterium door Innoviris. In dit geval wordt de organisatie beschouwd als een onderneming en moet je beroep doen op voorgaand hoofdstuk met betrekking tot ondernemingen. 

  Voor een tegemoetkoming lager dan 100% is het noodzakelijk dat de entiteit aantoont dat ze in staat is op een eigen deel van het project te financieren via andere middelen dan publieke fondsen. Dit eigen aandeel moeten bewezen worden via verschillende documenten (balans, bankuittreksel, kapitaal, banklening, etc.).


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.brussels