Urban Europe

Het gezamenlijke programma Urban Europe financiert Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Urban Europe Joint Programming Initiative
Het gezamenlijke programma Urban Europe helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Een samenwerking op verschillende niveaus en tussen alle partners (onderzoeksactoren en eindgebruikers) moet leiden tot technologische oplossingen en nieuwe inzichten over stedelijke bestuurssystemen.

Bovendien zijn de projecten van Urban Europe interdisciplinair en combineren ze basisonderzoek, toegepast onderzoek en stedelijke innovatie.

De projecten die voor Urban Europe geselecteerd worden, krijgen geen toelage van de Europese Commissie. De financiering verloopt exclusief via de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussel) en hun specifieke voorschriften. 

 

ERA-NET COFUND SUSTAINABLE URBANISATION GLOBAL INITIATIVE - De projectoproep is opengesteld ! 

Samen met 20 andere Europese financieringsinstellingen voor onderzoek en 6 financieringsinstellingen van het Belmont Forum (Taiwan, Japan, Qatar, USA, Brazilië en Mexico), neemt Innoviris deel aan het nieuwe ERA NET Cofund programma "Sustainable Urban Global Initiative Food-Energy-Water Nexus" (EN SUGI). 

Het Belmont Forum en het Joint Programming Initiative Urban Europe hebben dit programma opgericht om onderzoek en expertise verspreid over de hele wereld samen te brengen om nieuwe innovatieve oplossingen te vinden voor de Food-Energy- Water (FEW) Nexus uitdaging.  

Voor deze projectoproep werden 3 verschillende onderzoeksthema's gedefinieerd: 

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments

 • Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus

 • Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the FWE Nexus

De projectoproep werd op 9 december 2016 gelanceerd en heeft een budget van 28,5 miljoen euro, verdeeld onder de financieringsinstelligen van JPI Urban Europe, het Belmont Forum en de Europese Commissie.

Je komt in aanmerking voor een toelage van Urban Europe als je project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het Urban Europe-programma.

Als Brusselse onderneming moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria :

 
Criteria van Innoviris
 • je onderneming oefent (een deel van) haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je kan aantonen dat u uw onderneming een deel van de kosten van het project op zich kan nemen

 • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  is nagekomen.

 
Criteria van het Urban Europe-programma
 • Belang van het voorstel voor het onderzoeksthema

 • Kwaliteit van het voorstel

 • Organisatie van het project en bestuur van het consortium

 • Impact van het project

Hoe dien je een aanvraag in? 

 De projectoproep wordt georganiseerd in twee stappen. Voor 15 maart 2017 moeten de consortia een korte versie van het project voorbereiden (pre-preposal). Deze pre-proposals worden geëvalueerd door externe experten. 

De 50 beste consortia worden uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen voor 20 september 2017

De finale resultaten van de evaluatie en de weerhouden projecten zullen in november 2017 bekend worden gemaakt. 

Prepreposals en volledige voorstellen moeten worden ingediend via de online tool van het Secretariaat van het FFG programma. (Hier vind je een document waarin wordt uitgelegd hoe je deze tool moet gebruiken.)

 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie                  Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming wordt de tegemoetkoming verhoogd met 15 %. De financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 % van het budget. 


Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) en organisaties van eindgebruikers zoals stedelijke autoriteiten, wijken, handelaars met een economische activiteit verbonden aan de uitdagingen die het onderwerp zijn van Urban Europe, komen in aanmerking voor financiële steun. Meer weten? Ga dan naar de pagina's Urban Europe -onderzoeksinstellingen en Urban Europe -Non-profit.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je Urban Europe-project. 

 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het programma. In onze toolbox (links bovenaan de pagina) vind je ook een gedetailleerde informatiebrochure over de projectoproep en andere documenten over het programma. 

Tijdens de voorbereiding van je project kan je bij ons terecht voor een eerste lezing van je project, administratief, financieel en juridisch advies.  

 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels