Urban Europe

Het gezamenlijke programma Urban Europe financiert Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Urban Europe logo
Het gezamenlijke programma Urban Europe
 helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Een samenwerking op verschillende niveaus en tussen alle partners (onderzoeksactoren en eindgebruikers) moet leiden tot technologische oplossingen en nieuwe inzichten over stedelijke bestuurssystemen.

Bovendien zijn de projecten van Urban Europe interdisciplinair en combineren ze basisonderzoek, toegepast onderzoek en stedelijke innovatie. 

ERA-NET COFUND SUSTAINABLE URBANISATION GLOBAL INITIATIVE (EN-SUGI) - De projectoproep is opengesteld ! 

Samen met 20 andere Europese financieringsinstellingen voor onderzoek en 6 financieringsinstellingen van het Belmont Forum (Taiwan, Japan, Qatar, USA, Brazilië en Mexico), neemt Innoviris deel aan het nieuwe ERA NET Cofund programma "Sustainable Urban Global Initiative Food-Energy-Water Nexus" (EN SUGI). 

Het Belmont Forum en het Joint Programming Initiative Urban Europe hebben dit programma opgericht om onderzoek en expertise verspreid over de hele wereld samen te brengen om nieuwe innovatieve oplossingen te vinden voor de Food-Energy- Water (FEW) Nexus uitdaging.  

Voor deze projectoproep werden 3 verschillende onderzoeksthema's gedefinieerd: 

  • Robust Knowledge, Indicators and Assessments

  • Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus

  • Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the FWE Nexus

De projectoproep werd op 9 december 2016 gelanceerd en heeft een budget van 28,5 miljoen euro, verdeeld onder de financieringsinstelligen van JPI Urban Europe, het Belmont Forum en de Europese Commissie.

 

Je komt in aanmerking voor een toelage van Urban Europe als uw project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het Urban Europe-programma.

Als Brusselse onderzoeksinstelling moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria :
 

Criteria van Innoviris
  • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

 
Criteria van het Urban Europe-programma
  • Belang van het voorstel voor het onderzoeksthema

  • Kwaliteit van het voorstel

  • Organisatie van het project en bestuur van het consortium

  • Impact van het project

Hoe dien je een aanvraag in? 

De projectoproep wordt georganiseerd in twee stappen. Voor 15 maart 2017 moeten de consortia een korte versie van het project voorbereiden (pre-preposal). Deze pre-proposals worden geëvalueerd door externe experten.

De 50 beste consortia worden uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen voor 20 september 2017.

De finale resultaten van de evaluatie en de weerhouden projecten zullen in november 2017 bekend worden gemaakt. 

Prepreposals en volledige voorstellen moeten worden ingediend via de online tool van het Secretariaat van het FFG programma. (Hier vind je een document waarin wordt uitgelegd hoe je deze tool moet gebruiken.)


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

De kosten van het project worden voor een onderzoekscentrum voor 100% gedekt door de toelage.


Ook ondernemingen en non-profit organisaties, komen in aanmerking voor financiële steun. Meer weten? Ga dan naar de pagina's Urban Europe -ondernemingen en Urban Europe - non-profit. 

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw Urban Europe-project. 

 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het programma. In onze toolbox (links bovenaan de pagina) vind je ook een gedetailleerde fiche over de projectoproep en andere documenten over het programma. 

Tijdens de voorbereiding van uw project kan je bij ons terecht voor een eerste lezing van uw project, administratief, financieel en juridisch advies.  

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels