Anticipate - Prospective Research 2016

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Anticipate - Prospective Research 2016
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Anticipate - Prospective Research 2016

Anticipate - Prospective Research 2016

Full proposal
Wanneer 15-02-2016 09:00 tot
15-04-2016 17:00

 

 

 

Via het programma Anticipate financiert Innoviris projecten van Belgische of buitenlandse academische onderzoekers met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit. Het kan gaan om projecten in humane en exacte wetenschappen.

Elk jaar word worden er prioritaire thema's vastgelegd.

 

 

 

De thema's van Anticipate 2016 zijn: 

 • Desintermediëring (« Uberisering »), het verdwijnen van tussenhandel en collaboratieve economie. Wat is de impact op de Brusselse werkgelegenheid op middellange termijn ? Hoe kan het BHG voordeel halen uit deze twee tendensen? Wat zijn de juridische, wettelijke of andere actuele obstakels die hun ontwikkeling tegenhouden?

 • De Brusselse paradox, of de kloof tussen het aanbod en de vraag naar werk in Brussel ? Hoe moeten we aanbod en vraag dichter bij elkaar brengen? Moeten de opleidingen verbeterd worden of is het nodig om werkgelegenheid te creëren voor laaggeschoolden in de stad (urban manufacturing) ? Is er een derde oplossing ? Wordt iedereen morgen ondernemer ?

 • De residentiële functie van Brussel en haar dynamiek. Wat is het socio-economisch profiel van de gezinnen die het Gewest verlaten of die er toekomen ? Hoe kan het Gewest ervoor zorgen dat de profielen die het meest bijdragen aan de fiscale opbrengsten zich duurzaam in het Gewest vestigen? 

 

U komt in aanmerking voor Anticipate als :

 • de onderzoeker(s) (maximum 2,5 VTE) bij de aanvang van het onderzoek minstens houder is/zijn van een masterdiploma

 • de promotor-coördinator die verantwoordelijk is voor het wetenschappelijke beheer van het project, een hoogleraar of erkende onderzoeker is van een Brusselse universiteit of hogeschool

 • het project bijdraagt tot vernieuwende kennis over één van de prioritaire onderzoeksthema’s voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • uw aanvraag bij Innoviris wordt ingediend na de goedkeuring van de Rector van de universiteit of de Directeur van de hogeschool

Meer weten over de toelatingscriteria van Anticipate? Lees dan hier het Reglement.

Hoe dient u een aanvraag in ?

Innoviris heeft dit jaar de procedure aangepast. Vanaf nu gebeurt de selectie van de aanvragen in 2 stappen.

Een expression of interest moet ten laatste op 8 januari 2016 om 12u worden ingediend bij Innoviris via een formulier. Raadpleeg vooraf het reglementAlle documenten die nodig zijn om uw aanvraag in te dienen, vindt u ook in de toolbox links bovenaan op de pagina Anticipate. 

Innoviris evalueert de expressions of interest. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde expression of interest, kunnen een volledig voorstel indienen via een formulier op onze website. Het volledige voorstel moet worden ingediend voor 15 april 2016

De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om uw TTO/TTI of R&D departement (VUB) te contacteren voor meer inlichtingen.

Financieringstype

Uw toelage neemt de vorm aan van een subsidie die de kosten dekt voor:

 • het salaris van de onderzoeker(s) (2,5 VTE)

 • de werkingskosten van de onthalende onderzoeksgroep(en) inclusief een beperkt budget voor de promotor(en) en de administratieve kosten van de instelling (verplicht forfaitair bedrag van 10%).

De subsidie wordt toegekend voor een periode van twee jaar. De financieringsperiode kan met twee jaar verlengd worden.


Evaluatie

Het project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten in het domein van uw project en door vertegenwoordigers van Innoviris.  

Ze baseren zich op de ingediende documenten en een interview met de onderzoeker(s), in aanwezigheid van de promotor(en) en de peter van het project. 

 

 Evaluatiecriteria van de jury:
 • het vernieuwende karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project (doelstelling, taken, methodologie, state of the art, wetenschappelijke originaliteit, innovatiewaarde, planning, expertise)

 • de praktische toepassingen voor het Gewest (kennis van de state of the art, samenwerking met een (para)publieke instelling, verwachte resultaten gericht op beleidsaanbevelingen en vulgarisatie van de resultaten)

 

Voorgaande Anticipate-projecten

Wenst u meer informatie over de Anticipate-projecten van de afgelopen jaren? Klik dan hier

 

Uw contactpersoon bij Innoviris

 

Suzana Koelet

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 80
skoelet@innoviris.brussels

 

 

 

gearchiveerd onder: ,