Bridge

Bridge

Gepersonaliseerde gezondheidszorg en geïntegreerde zorgen
Wanneer 05-01-2017 09:00 tot
02-05-2017 12:00

Impulse

De actie Bridge financiert via 'strategische platformen' projecten waarbij de nadruk ligt op resultaten in de vorm van toepassingen voor de desbetreffende Brusselse economische sector.

Het gaat om collaboratieve en multidisciplinaire onderzoeksprojecten in domeinen die prioritair zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een socio-economische valorisatie voorzien op korte of middellange termijn.

De geselecteerde thema's worden bepaald door de Brusselse tendenzen in innovatie, de wens om te beantwoorden aan een reële behoefte van de Brusselse socio-economische stakeholders en beschikbaarheid van de onderzoeksgroepen van het Gewest.

Bridge-projecten met een maximale samenwerking tussen een consortium van meerdere onderzoeksgroepen en industriële sector worden sterk aangemoedigd. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers van de Brusselse non-profit of institutionele sector. Het doel van deze interacties is de transfer van technologieën en kennis van de projecten naar het Brusselse industriële weefsel, de non-profit sector en de institutionele context.

 

Onderzoeksinstellingen zijn de begunstigden van dit programma.

Ondernemingen en non-profit organisaties uit de socio-economische sector die effectief wensen samen te werken aan de uitvoering van een project, kunnen een subsidie krijgen volgens de geldende maatregelen.

 

Bridge editie 2017 - Gepersonaliseerde gezondheidszorg en geïntegreerde zorgen

Voor de editie van 2017 focust Bridge op de gezondheids-en welzijnssector. Het thema van de projectoproep is "gepersonaliseerde gezondheidszorg en geïntegreerde zorgen". 

De definitie en de context van het thema vind je in de modaliteiten van het programma. 

Je komt in aanmerking voor Bridge als: 

  • je deel uitmaakt van een onderzoeksgroep binnen een onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of collectieve onderzoeksinstelling) met minstens één zetel  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je onderzoeksgroep een onderzoeksproject heeft dat aansluit bij één van de voorgestelde thema's van de lopende projectoproep

  • je project zal worden uitgevoerd door een consortium van minstens twee onderzoeksgroepen (partners) van onafhankelijke onderzoeksinstellingen met minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • de onderzoeksgroepen genoeg expertise hebben opgebouwd en over complementaire knowhow beschikken in het desbetreffende onderzoeksdomein

  • minstens één Brusselse onderneming ("peter van het project") haar industriële interesse voor je voorstel laat blijken via een intentiebrief die als bijlage aan je aanvraag wordt toegevoegd. Dit peterschap kan eveneens worden uitgebreid tot de non-profit sector of Brusselse instellingen. 


Dien je voorstel ten laatste op 2 mei 2017 om 12u in bij Innoviris via een formulier.

!! Wil je een aanvraag indienen? Dan moet je contact opnemen met Innoviris om een vergadering te plannen in maart. Tijdens deze vergadering krijg je de kans om je idee voor te stellen en zal je idee al dan niet goedgekeurd worden. !!

Financiële tegemoetkoming

De financiële steun dekt een periode van minimum twee en maximum drie jaar.


Voorgaande Bridge-projecten

 Klik hier als je meer informatie wenst over de projecten die tijdens de voorgaande edities van het programma werden geselecteerd.

 

Je contactpersonen bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.brussels

** IMAGE DESCRIPTION **

Aiko Gryspeirt

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 27
agryspeirt@innoviris.brussels

 

 

gearchiveerd onder: